มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รองผู้ว่าฯพร้อมพม.อยุธยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มคนพิการทางการเห็น

รองผู้ว่าฯพร้อมพม.อยุธยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มคนพิการทางการเห็น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกลุ่มคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยบริเวณตลาดหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวม 8 ร้าน และมีคนพิการทางการเห็น 28 ราย พร้อมกันนี้ ได้ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึง ให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส โควิด-19 และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022117&currentpage=1

ขอบคุณ: https://siamrath.co.th/n/213720


ย้อนกลับ