มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ

รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ สั่ง ทบทวนการใช้เงินกองทุนคนพิการ หลังพบมีความซ้ำซ้อนไม่ตรงวัตถุประสงค์ แนะ 3 แนวทางเพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึง

วันนี้ (25 ต.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ ว่า ที่ประชุมได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการการใช้เงินของกองทุนดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนเกิดขึ้น ซึ่งตนมองว่าการใช้เงินจากกองทุนนี้จะต้องเป็นงานพัฒนาการศึกษาของคนพิการอย่างแท้จริงเท่านั้น รวมถึงยังพบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการศึกษาในบางประเด็นก็ยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โดยยังไม่รู้ว่าใครควรมีหน้าที่อะไร ดังนั้นจึงขอให้มีการทบทวนการดำเนินโครงการต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาคนพิการใหม่ เช่น เมื่อปีที่แล้วกองทุนนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านบาท แต่ถูกใช้ไปเพียง 90 ล้านบาท เป็นต้น จึงเท่ากับว่าเราใช้เงินไม่เป็น

“กองทุนดังกล่าวมีไว้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ใครที่มีแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการศึกษาคนพิการที่เป็นแนวทางใหม่ๆที่จะพัฒนาก็ควรนำเงินมาลงทุนกับตรงนี้มากกว่าไม่ใช่นำเงินมาจัดประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ยกตัวอย่างคนพิการในพื้นที่ภาคใต้หลายร้อยคนยังเข้าไม่ถึงการจัดการศึกษาคนพิการเลย ดังนั้นเราต้องมาวางแนวทางได้แล้วว่าจะจัดหลักสูตรอย่างไรให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งตรงนี้คือการใช้เงินจากกองทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามตนจึงได้มอบแนวทางให้ที่ประชุมไปดำเนินการคือ 1.การจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ 2.การพัฒนาบุคลกร และ3.การจัดทำสื่อดิจิทัลแพลทฟอร์ม ที่จะให้คนพิการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/education/673338


ย้อนกลับ