มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“รมว.พม.” เปิดโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยคนไร้บ้าน พักบ้านพักกระทรวง พม. พร้อมอาหาร 3 มื้อฟรี

วันนี้ (5 เม.ย. 63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพและสถานที่ที่เป็นชุมชนแออัดเป็นจุดเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ นับเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมที่มีความเสี่ยงสูงในการดำเนินชีวิตในขณะนี้ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” บริการที่พักสะอาดอาหาร 3 มื้อ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“ขอเชิญชวนคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และคนตกงานในช่วงนี้ สามารถไปพักที่บ้านพักของกระทรวง พม. ได้ เรามีอาหารดูแลทุกวัน มีห้องพัก ห้องอาบน้ำให้อยู่อย่างสบาย เพื่อท่านได้ปลอดภัยจากโรคระบาด โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด สามารถติดต่อได้ที่โทร.สายด่วน 1300 ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เราจะ “สู้” ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตไวรัส โควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว” นายจุติ กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020870

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874582


ย้อนกลับ