มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รพ.สต.-กลุ่มเพื่อนว.อาชีวะศึกษาสุพรรณบุรี รุ่นปี 38 ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2563 นางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเฒ่า (ผอ.รพ.สต.) นายวิญญู สัตบุตร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขตอำเภอเมือง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกันลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนพร้อมบริการตรวจร่างกาย วัดไข้ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้ป่วย ทั่วไป

นางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเฒ่า (ผอ.รพ.สต.) ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคเฒ่า และ อสม.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนดูแลพี่น้องประชาชนทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยติดเตียง ที่มีญาติดูแลและผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ฐานะยากจนไม่มีญาติดูแลเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ถูกสุขอนามัย ตามตารางวงรอบ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ รพ.สต.และ อสม.ได้ลงพื้นที่เอ็กซเรย์หาผู้ติดเชื้อ ผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกวันเพื่อสอบถามซักประวัติบันทึกทำข้อมูล ทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนในความรับชอบตามมาตรการของ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

ทางด้าน นายวิญญู สัตบุตร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขตอำเภอเมือง กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมกับ นางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ พร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง ขณะเดียวกันได้สอบถามประชาสัมพันธ์หาผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หากบ้านไหนมีญาติหรือเพื่อนที่มาจากจังหวัดดังกล่าวให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนันหรือไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคฒ่าเพื่อจะได้เข้ามาตรวจวัดไข้ทำประวัติไว้ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคเฒ่ายังได้นำแปรงสีฟัน ยาสีฟัน หน้ากากอนามัยมามอบ ให้แก่ผู้พิการ และผู้ยากไร้

นอกจากนี้ตนและ กลุ่มเพื่อนวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุพรรณบุรี รุ่นปี 38 นำตะกร้าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพันธุ์กล้าผักสวนครัวมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการโดยสิ่งของยังชีพนั้นสามารถนำไปปรุงอาหารทานได้เลยส่วนพันธุ์กล้าผักสวนครัวนั้นให้ญาติและคนในบ้านำไปปลูกเป็นอาหารในระยะยาวเป็นการร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020987

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/region/190920


ย้อนกลับ