มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รถตู้รับส่งคนชรา-พิการถึงทางตัน หยุดโครงการ ก.ย.นี้ กทม.ไม่ให้งบ

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและ

ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นว่า โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาในการว่าจ้างในวันที่ 30 ก.ย.2563 ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้ขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการต่อ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ดังนั้น สจส.จึงนำโครงการดังกล่าวกลับมาทบทวน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน และระหว่างที่สิ้นสุดสัญญา จะไม่มีรถให้บริการ อย่างไรก็ตาม สจส.จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าต่อไป

สำหรับโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น กทม.ร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.59 โดย กทม.สนับสนุนงบประมาณ 70% คิดเป็นมูลค่า 112,980,818 บาท ปัจจุบันมีรถให้บริการ 30 คัน ซึ่งผู้สูงอายุและคนพิการที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถดังกล่าว ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ตลอดการให้บริการ 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการ รวม 49,674 งาน แบ่งเป็นปี 2559-60 จำนวน 19,507 งาน เฉลี่ย 1,625 งานต่อเดือน ปี 2561-62 จำนวน 18,345 งาน เฉลี่ย 1,529 งานต่อเดือน และ ปี 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) จำนวนงาน 11,822 งาน เฉลี่ย 1,182 งานต่อเดือน.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021477&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1911760


ย้อนกลับ