มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ยโสธรรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนและคณบดี ตามโครงการ’พม.ยโสธร ทำงานด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 เมษายน 2563 ที่หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมาวัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากภาคเอกชนและคหบดีชาวจังหวัดยโสธร ที่นำมามอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรตามโครงการ พม.ยโสธร ทำงานด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุภายในจังหวัดยโสธร

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธร โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดโครงการ พม.ยโสธรทำงานด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดยโสธรผู้พิการอยู่ในจังหวัดยโสธรมีความยากลำบากในการดำรงชีพจึงได้ประสานขอการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนและคหบดีชาวจังหวัดยโสธรและในวันนี้ ทางภาคเอกชนก็ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเพื่อนำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ภายในจังหวัดยโสธรต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ ภาคเอกชนและการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ประกอบไปด้วย บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สนับสนุนไข่ไก่จำนวน 7,060 ฟอง รวมเป็นเงิน 15,602.60 บาท โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัดจั่วเซ้งยโสธรและท่าทรายจั่วเซ้ง สนับสนุนเครื่อง อุปโภคบริโภคจำนวน 353 ชุดรวมเป็นเงิน 35,300 บาท หจก.ยโสธร ธนธรไอซ์วอร์เตอร์ (โรงน้ำแข็งวารีเทพ)สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 2,118 ขวด รวมเป็นเงิน 10,590 บาท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมชุนยโสธร สนับสนุนปลากระป๋องและน้ำดื่มจำนวน 353 ชุด รวมเป็นเงิน 10,590 บาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020961

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/150661


ย้อนกลับ