มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ยูโอบีส่งเสริมการเรียนรู้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา

นับจากวันที่ทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มธนาคารยูโอบี ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย” ได้จัดทำโครงการ #รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ เพื่อช่วยลูกค้า ชุมชนและสังคมในการบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 โดยการรวมใจพนักงาน ระดมทุน ระดมแรง ทำโครงการและกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน

“สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล” กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบีประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับยูโอบี ประเทศไทย ล่าสุดได้จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love โดยร่วมกับบริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดเวิร์กชอป แนะนำพนักงานจิตอาสาของยูโอบีถึงเทคนิควิธีการใช้เสียง การเล่าเรื่อง การเตรียมความพร้อม และสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมืออ่านและอัดนิทานเสียง

พร้อมทั้งเสริมแต่งด้วยเสียงประกอบและดนตรีในเนื้อเรื่อง เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเด็กๆ โดยได้สามผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการใช้เสียงเพื่อการแสดง และการเล่านิทานสำหรับเด็กมาร่วมเวิร์กชอป ได้แก่ ศิรเมศร์ อัครภากุลเศรษฐ์ นักพากย์ Voice Trainer และอาจารย์สอนการแสดง ทัพอนันต์ ธนาตุลยวัฒน์ นักแสดง และ Voice Trainer และณิชา รอดอนันต์ นักแสดง นักเล่านิทาน และผู้ก่อตั้งคณะละครปู๊นปู๊น

หลังจากนั้น ได้นำพนักงานจิตอาสายูโอบี 120 คน รวมใจอ่านนิทานเสียง 100 เรื่อง สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาเพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตาช่วงอนุบาลและประถมวัยทั่วประเทศ

ยูโอบีได้นำนิทานเสียง 100 เรื่อง พร้อมชุดดินเบาสำหรับปั้น มอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดรวม 12 แห่งทั่วประเทศ และยังมอบให้แก่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Daisy Thailand Project) โดยเด็กผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศสามารถเข้าถึง รับฟัง และดาวน์โหลดนิทานเสียงได้จากแอปพลิเคชัน Tab2Read และบริการสายด่วน 1414 Plus โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ #รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ

 

ขอบคุณ… https://www.thansettakij.com/content/strategy/470212

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022305&currentpage=1


ย้อนกลับ