มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลเพื่อเด็กพิการ ได้เข้าพบ  พระเดชพระคุณเจ้า พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรวิหาร 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นำโดย นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ (ประธาน) คุณสมชาย รุ่งศิลป์ (รองประธาน)  ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง  (ผู้อำนวยการ) และ ตัวแทน เจ้าหน้าที่  มูลเพื่อเด็กพิการ ได้เข้าพบ  พระเดชพระคุณเจ้า พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรวิหาร  เพื่อกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่กรุณารับเป็นประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ การทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ

พร้อมทั้ง ได้กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศ  และประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.)  ที่เมตตา กรุณาให้เกียรติ เป็นเจ้าภาพร่วม ในการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ

พร้อมพิธีรับมอบเงินร่วมบุญ ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ อย่างเป็นทางการ

เงินร่วมบุญ ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ ในครั้งนี้  เป็นบุญมหากุศล แบบผสานพลังความร่วมมือแบบทวีคูณ  เพื่อร่วมขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคนและสังคม ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs. และ ร่วมปรับปรุงห้องนวดไทย ห้องฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ และห้องกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว ของ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกันต่อไป วันที่ 10 พฤษภาคม 2567


ย้อนกลับ