มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมทำถุงผ้า

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมทำถุงผ้า ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

IMG_1522 IMG_1528 IMG_1531 IMG_1534 IMG_1535 IMG_1548


ย้อนกลับ