มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่​ นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​เด็กพิการ

เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน ( มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน  3 ราย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจครอบครัว ประเมินพัฒนาการ วางแผนการฟื้นฟูตามโปรแกรมการฝึกรายบุคคล ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ วันที่ 27 ตุลาคม 2565  ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ