มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการพื้นที่กรุงเทพฯลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ  พร้อมผู้ช่วยครู (ผู้ปกครองเด็กพิการ) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่ กรุงเทพฯ   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน แนะนำการฟื้นฟูฯ ที่บ้าน  เสริมสร้างกำลังใจ และมอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ  จำนวน 2 ครอบครัว (พื้นที่ ลาดพร้าว และเขตประเวศ)  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา

 


ย้อนกลับ