มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567

เด็กพิการ และคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกครั้งนี้ด้วยนะคะ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2567)


ย้อนกลับ