มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และผู้ปกครองเด็กพิการเจ้าน้าที่มูลนิธิฯสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567


ย้อนกลับ