มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของ

วันที่ 27 ก.ค.64 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร แพมเพิร์ส หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับตัวแทนจาก ชมรมเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว บางแค


ย้อนกลับ