มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยครู และนักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์ (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และเยี่ยมชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา กรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยม แนะนำการฟื้นฟูฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมค่ายโดสะโฮ ให้กับครอบครัวเด็กพิการทางด้านสมองพิการที่อยู่ในความดูแลของชมรมฯ พร้อมมอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 6 ครอบครัว (ในเขตพื้นที่เคหะรามคำแหง) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566


ย้อนกลับ