มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่​ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​เด็กพิการ

 

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ  พร้อมผู้ช่วยครู (ผู้ปกครองเด็กพิการ) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่ กรุงเทพฯ   ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ เขตบางพลัด พร้อม แนะนำการฟื้นฟูฯ ที่บ้าน เสริมสร้างกำลังใจ จำนวน 4 ครอบครัว และมอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ  และเวชภัณฑ์ยา ให้กับตัวแทนศูนย์ฯ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 ครอบครัว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

 


ย้อนกลับ