มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของ

วันที่ 21 ก.ค.64 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร แพมเพิร์ส หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับตัวแทนจากสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ, ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว เขตพื้นที่บางนา, ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เขตบางพลัด และศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว พื้นที่สะพานสูง


ย้อนกลับ