มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงนามความร่วมมือ MOU

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อดำเนินการ “โครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม” กับ สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ โดยมีตัวแทนองค์กร คือ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และนายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ นายกสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ต่อหน้าสักขีพยาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ