มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มอบของใช้ที่จำเป็น

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มอบของใช้ที่จำเป็น ที่ได้รับบริจาคจาก ผู้ใหญ่ใจดี ให้กับตัวแทนผู้ปกครอง
และนำไปส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 206 ครอบครัว


ย้อนกลับ