มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนำข้าวสารจำนวน 100 ถุง มอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนำข้าวสารจำนวน 100 ถุง มอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อำนวยการและครูฝ่ายโภชนาการเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกให้กับเด็กๆที่อยู่ตามบ้านในลำดับต่อไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 66

ย้อนกลับ