มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรมกีฬาสี

  

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรมกีฬาสี ให้กับเด็กๆผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้ชื่อ”กีฬากาวใจ”เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ การเคลื่อนไหวร่างกาย อีกทั้งช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสังคมและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเจ้าหน้าที่


ย้อนกลับ