มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้จัดส่งทีมงานมาถ่ายทำและเก็บบันทึกภาพการทำงานของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีและเครื่องเสียงผ่านทางมาตรา 35 ของ พรบ. คนพิการ เพื่อนำมาใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้โดยการให้บริการด้านดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การทำงานเพลง บริการให้เช่าห้องซ้อม/เครื่องเสียง และการทำกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

IMG_5559 IMG_5564 IMG_5567 IMG_5575


ย้อนกลับ