มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิคุณพุ่ม กำหนดมอบทุนสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่จังหวัดลำปาง

มูลนิธิคุณพุ่ม กำหนดมอบทุนสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่จังหวัดลำปาง

นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ทรงประธานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนดังกล่าว เพื่อมอบให้กับเด็กพิการในจังหวัดลำปาง จำนวน 185 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 925,000 บาท และศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ขอบคุณ… https://goo.gl/UzvKuM


ย้อนกลับ