มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมภพ โชติยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดพะเยา ปี 2561 จำนวน 101 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท โดยเด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่ ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธิดำเนินการ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการทั่วประเทศ โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดนั้น โดยได้มีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ในจังหวัดเป็นประจำทุกปี เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021555&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3mms9kh


ย้อนกลับ