มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มาร่วม พูดคุย เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง

มาร่วม พูดคุย เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
โดย อาจารย์เภสัชกร ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
เวลา 16.00 น. แล้วพบกันนะคะ

ย้อนกลับ