มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มันดาลาจากเมล็ดพันธุ์

กิจกรรมสวนบำบัด ให้ผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการในกิจกรรมมันดาลาจากเมล็ดพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้เรื่องของสี  กล้ามเนื้อมัดเล็ก กระตุ้นการเรียนรู้ สนุก เพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ