มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มอบอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย inspiring Thailand ร่วมกับ Creative citizen มอบอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน 2,078 ชิ้น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อ ให้กับภาคีเครือข่ายด้านคนพิการทั้งประเทศ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

img_1-3

img_1-1 img_1-2  img_1-4


ย้อนกลับ