มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการดวงตาการมองเห็น

สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ เจ้าพระยา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 แบ่งฝัน ปันสุข มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการดวงตาการมองเห็น โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวานนี้ ( 2 สิงหาคม 2563) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ และสมาชิกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ เจ้าพระยา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใน

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ร่วมโครงการ “แบ่งฝัน… ปันสุข” ให้น้องๆ พิการทางสายตา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโดยทางสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ เจ้าพระยา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ได้มอบทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียน จำนวน 300,000 บาท โดยน้องๆ นักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้ร่วมกันร้องเพลงหยาดเพชร เพลงไฟแห่งฝัน พร้อมร่ายบทกลอนแทนคำขอบคุณให้ทางคณะสโมสรที่เมตตามอบทุนการศึกษาด้วย โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด ซึ่งต่อมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนธรรมิกวิทยา” และทรงเขียนความหมายให้ว่า “โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี” โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจช่วยเหลือเด็กๆ ที่พิการดวงตาการมองเห็นสามารถแสดงน้ำใจได้ที่โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021421&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2PkpYhE


ย้อนกลับ