มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำความสะอาดสวนบำบัด

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ร่วมกันทำความสะอาดสวนบำบัด และ ปลูกต้นไม้ ให้กับน้องที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


 


ย้อนกลับ