มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ จำนวน 18 คนร่วมกันทำความสะอาดสวนบำบัด และ จัดแต่งดอกไม้ในสวนบำบัดมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ