มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยมหิดลปกป้องคนพิการ

รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า มม.มีคนพิการที่เป็นนักศึกษาและบุคลากร รวม 72 คน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้พิการใน มม.มีความเสี่ยงน้อยมาก เนื่องจากมีการจัดให้เรียนผ่านระบบทางไกล และให้บุคลากรทำงานที่บ้านก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยราชสุดา มม.ได้จำกัดให้มีจำนวนผู้มาทำงานไม่ถึงร้อยละ 20

ล่าสุดยังได้เจรจากับบริษัทประกันเพื่อให้เข้าใจว่าขณะนี้ทุกคนไม่ว่าพิการหรือไม่พิการมีความเสี่ยงร่วมกันจึงไม่ควรมีการคัดแยกผู้พิการออกจากกลุ่มทำประกันโควิด-19 ทั้งนี้ในภาวะที่ยากลำบาก ควรตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่อยู่ในสังคมเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ตีตรา แบ่งแยกหรือคัดใครออก ดังนั้นในการออกมาตรการใดๆ ต้องไม่ลืมคิดถึงเงื่อนไขที่แตกต่างของคนพิการด้วย และออกแบบมาตรการให้ครอบคลุม เพื่อคนพิการจะได้รับบริการเช่นเดียวกับคนทั่วไป.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020851

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/local/1810446


ย้อนกลับ