มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มทบ.23 มอบทุนยังชีพบุตร-คู่สมรสกำลังพลที่พิการ

ที่บ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 23 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) ได้มอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมี นางชวนพิศ ชนะกาญจน์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 23 สมาชิกมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 23 พ.อ.กฤติพงศ์ สมุทรสาคร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 และ พ.ท.จิตกานต์ อรรคธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ได้รับการแบ่งมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี 2563 และทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรกำลังพลของกองทัพบก รวมถึงบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้บุตรกำลังพลของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก

สำหรับมณฑลทหารบกที่ 23 ได้รับแบ่งมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี 2563 จำนวน 4 รายๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท เพื่อนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021498&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/local/detail/9630000086397


ย้อนกลับ