มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพข่าวสัมภาษณ์&VDO สปสช.เขต 11

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี  ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ และถ่าย VDO เรื่อง ผลการดำเนินงานระหว่างครอบครัวในการฟื้นฟูดูแลเด็กพิการ นโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ และความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ