มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมเปิดสวนบำบัด

ภาพกิจกรรมเปิดสวนบำบัดเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

DSC_0115 DSC_0117 DSC_0120 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0137 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0148 DSC_0154 DSC_0167 DSC_0171 IMG_1838 IMG_1842 IMG_1844 IMG_1848 IMG_1852 IMG_1854 IMG_1892 IMG_1907 IMG_1921 IMG_1929 IMG_1940 IMG_1954 IMG_1963 IMG_1968 IMG_1973 IMG_1980 IMG_1988 IMG_1993 IMG_1998 IMG_2017 IMG_2027 IMG_2050 IMG_2069 IMG_2076 IMG_2080 IMG_2084 IMG_2086 IMG_2088 IMG_2089


ย้อนกลับ