มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 28 เม.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ตัวอักษรจากเมล็ดพันธุ์หลากสี” โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)ย้อนกลับ