มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 26 เม.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ)”ทบทวนการฝึกโดสะโฮ” วิทยากรโดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด”แกงไตปลาแห้ง”วิทยากรโดย คุณอุ่นจิตร ด่านสกุล (ข้าราชการครูบำนาญ)


ย้อนกลับ