มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 25 เม.ย. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด “การทบทวนเรื่องการฝึกกายภาพบำบัด” โดย คุณโชติกา  บริสุทธิ์  (ครูจุ๋ม)

เวลา 14.00-15.00 น. “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ” วิทยากรโดย ทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ