มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 21 เม.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ศิลปะจากขวดพลาสติก”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ