มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 12 เม.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณณิชารีย์ ชัยวรรณ​ (แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น. “ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ” วิทยากรโดย​ ทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ