มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 5 เม.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านั่งและฝึกท่านั่ง” โดย คุณราตรี สุวรรณ (ครูราตรี) วิทยากร

เวลา 14.00-15.00 น.กิจกรรมสวนบำบัด “บาร์บีคิวทรงเครื่อง โดย คุณจิโร่  หนูนาค (วิทยากร)


ย้อนกลับ