มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมจากงานมหกรรมสมุนไพร เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0 ครั้งที่ 14

ภาพกิจกรรมจากงานมหกรรมสมุนไพร เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0  ครั้งที่ 14 อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย.60 ที่ผ่านมา     บูธมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และภาคีเครือข่ายร่วมกันมาออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป   เน้นศาสตร์การฟื้นฟูโดยใช้สวนบำบัด แบ่งออกเป็นช่วงเวลาให้ครอบครัวเด็กพิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ร่วมงานมหกรรมสมุนไพร มีส่วนร่วม  อาทิ  การเพ้นท์ผ้ามัดย้อม  ทำขนมกล้วย  ปลูกต้นไม้


ย้อนกลับ