มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมงาน Move For New Life  ( เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชีวิตใหม่)

ภาพกิจกรรมงาน Move For New Life  ( เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชีวิตใหม่) วันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดย: สมาคมสายใยครอบครัว, ชมรมบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา, สมาคมเหลี่ยมสิริมาร์ ฮิลล์ สุโขทัย, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ