มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ ทางเดินสมุนไพร (อาบป่า)

การเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ ทางเดินสมุนไพร (อาบป่า)
โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่น
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนพลังชีวิต-ค่ายห้วยน้ำใส อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ โดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ