มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 26 ก.ย. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วัน​จันทร์​ที่ 26 กันยายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. ของเล่นเพื่อลูก “น้องหมีโบกมือ”  วิทยากรโดย​ คุณสุวรรณา ชุมภูแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา14.00-15.00 น.​ กิจกรรมสวนบำบัด “การจัดดอกไม้…จัดใจ” วิทยากรโดย คุณพัชรี นุ่นรอด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ