มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 1 ก.ย. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านอน”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง(ผู้ช่วยครู) และคุณสุกัญญา สมเกษร (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

เวลา14.00-15.00 น. “การป้องกันให้ห่างไกลจากการถูกล่วงเกินทางเพศ” วิทยากร โดยคุณกรรณิการ์  รูปเหมาะดี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ