มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 29 ส.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วัน​จันทร์​ที่ 29 สิงหาาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การบรรยายในหัวข้อ​ “เทคนิคการสังเกตและการเก็บข้อมูล”  วิทยากรโดย​ คุณฮายาตี​ บินด​อ​เล๊าะ​ นักสังคม​สงเคราะห์​ มูลนิธิ​เพื่อ​เด็กพิการ​

เวลา14.00-15.00 น.​ #มีไลฟ์ด้วยค่ะ การบรรยายในหัวข้อ​ “การสร้าง​รายได้ผ่านช่องทางออนไลน์”  วิทยากรโดย​ คุณกิตติคุณ​ ยศบรรเทิง​ ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ​เพื่อการเรียนรู้​ชุมชน​ เทศบาลตำบลแม่จะเรา​ จังหวัด ตาก


ย้อนกลับ