มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 25 ส.ค. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น.การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง(ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เวลา 14.00-15.00 น. #มีไลฟ์ด้วยค่ะ “ศิลปะกับเด็กพิการ” โดย อาจารย์อนันต์ ประภาโส ครูศิลปะ


ย้อนกลับ