มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 15 ส.ค. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. “การทำลูกประคบสมุนไพร” วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลา14.00-15.00 น. “การสื่อสารเชิงบวก” วิทยากรโดย คุณกฤษตะวัน พริกคง นักจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ