มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 11 ส.ค. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง(ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เวลา14.00-15.00 น.#มีไลฟ์ด้วยค่ะ “การออกแบบกิจกรรมสวนบำบัด” วิทยากร คุณอภิรดี วานิชกร มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ