มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 8 ส.ค. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. “นึกไม่ออก บอกไม่ถูก (My Self)” วิทยากรโดย คุณกรรณิการ์ รูปเหมาะดี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวลา14.00-15.00 น. “โรคในช่องปากของเด็ก และวิธีการป้องกัน” วิทยากรโดย ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ